Od wielu lat zajmujemy się dekora­cyjnym malarstwem ściennym. Naszą ideą jest tworzenie najwyższej jakości malowideł, nawią­zu­jących do wielo­wiekowej tradycji ozdabiania wnętrz freskami i ornamentami.

Inwestorzy i projektanci coraz częściej zwracają się ku wnętrzom w stylu klasycznym doceniając jego piękno, elegancję detalu i indywi­dualny artystyczny projekt.

Przykłady naszej pracy można znaleźć we wnętrzach rezydencji, hotelach, restau­racjach, eleganckich sklepach i basenach.

W oparciu o wiedzę zdobytą w Akademii Sztuk Pięknych i kilku­na­sto­letnią praktykę, zdobyliśmy odpowiednie doświad­czenie aby podejmować najbardziej ambitne wyzwania.

Zapraszamy do współpracy!